Služby

Z výpisu z živnostenského rejstříku se o naší společnosti dovíte jen to, že předmětem našeho podnikání jsou: geologické práce, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, ale to je opravdu poněkud málo. Dovolíme si tedy představit naši činnost poněkud komplexněji a podrobněji.

Jak už jsme se zmínili na hlavní stránce, hlavní oblastí našeho zájmu a podnikání je ekologie, tedy technická ochrana životního prostředí. 

  • Provádíme průzkumné a monitorovací práce (odběry vzorků, laboratorní analýzy, geodetické zaměření, inženýrsko-geologické průzkumy), sanace starých ekologických zátěží, či rekultivace a revitalizace území.
  • Věnujeme se poradenství, a proto sledujeme nejaktuálnější platnou legislativu národní i evropskou v oblasti ochrany životního prostředí. Zákazník si tak může být jist, že dostane potřebné informace s ohledem na platnou právní úpravu.
  • V současné době se převážně věnujeme dotacím. Podáváme žádosti o dotace za naši společnost i pomáháme s dotacemi i našim klientům. Nejčastěji se účastníme výzev z OPŽP. Ale máme samozřejmě zkušenosti i z jiných programů a grantů.
  • Více podrobných informací Vám rádi poskytneme osobně.
Výpis z živnostenského rejstříku